Mental Helse

Se vedlegg for innspill fra Mental Helse. Innspill-til-Straffereaksjonsutvalget-100424.pdf

Jussbuss

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak med over 50 års erfaring med rettshjelpsarbeid og oppsøkende virksomhet. Fengselsgruppa ved Jussbuss er daglig i kontakt med innsatte i norske fengsler over hele landet, og behandlet totalt 1162 saker om straffegjennomføring i 2023. På bakgrunn av våre erfaringer med innsattes soningsforhold og levekår ønsker vi å komme med innspill…

Stine Sofies Stiftelse

Til: Utvalg for strafferettslige reaksjoner og psykisk helse. Oslo/Grimstad, 26/3-24 Innspill til utvalg for strafferettslige reaksjoner og psykisk helse. Stine Sofies Stiftelse takker for anledningen til å delta under innspillsmøtet i Oslo 20. mars. Her er vårt skriftlige innspill. Aller først vil vi minne om at svært mange av dem som begår alvorlige lovbrudd, har…