Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

JURK er et uavhengig rettshjelpstiltak som gir gratis rettshjelp til alle som identifiserer seg som kvinner. JURK jobber for at likestilling praktiseres, og at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling. Rettshjelpstiltaket drives av jusstudenter, i samarbeid med daglig leder og fagrådgiver. Vårt arbeid består av rettighetsinformasjon, rettspolitikk og bistand i konkrete saker.

Vi har gitt rettshjelp til kvinnelige innsatte siden 70-tallet. Ved å jevnlig reise rundt og ta inn saker i kvinnefengslene, får vi et unikt innblikk i kvinnelige innsattes soningsforhold, levekår og rettshjelpsbehov. I året som gikk bistod vi 66 kvinnelige innsatte – et antall som tilsvarer omtrent 1/3 av den totale kvinnelige fengselsbefolkningen. Vi uttaler oss på bakgrunn av de erfaringene vi har gjort oss gjennom dette arbeidet.

JURKs-innspill-til-straffereaksjonsutvalget.pdf