Jussbuss

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak med over 50 års erfaring med
rettshjelpsarbeid og oppsøkende virksomhet. Fengselsgruppa ved Jussbuss er daglig i kontakt med innsatte i norske fengsler over hele landet, og behandlet totalt 1162 saker om straffegjennomføring i 2023. På bakgrunn av våre erfaringer med innsattes soningsforhold og levekår ønsker vi å komme med innspill til Straffereaksjonsutvalgets arbeid med evaluering av ordningen med forvaring og utredning av hvordan personer med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming best kan ivaretas under varetekt, gjennomføring av
straff eller særreaksjon, og ved tilbakeføring til samfunnet. Vårt innspill finner dere vedlagt.

Vi ønsker også å invitere utvalget til debatt den 7. mai 2024 kl. 18:00 – 20:00 på Deichmann Grünerløkka. Temaet er forvaring og hvordan det norske forvaringsinstituttet fungerer i praksis. Vi vil starte debatten med at mennesker dømt til forvaring forteller om sin soningsopplevelse. Deretter skal et panel diskutere og belyse ulike aspekter ved hvordan forvaringsinstituttet
fungerer i dag. Vi håper vi sees der!

INNSPILL-TIL-STRAFFEREAKSJONSUTVALGET-.pdf