Sekretariatet

Sekretariatet består av fire medlemmer: Toril Kristiansen Høyland (leder), Mona Keiko Løken, Signe Bechmann og Ingrid Andresen. Sekretariatet er administrativt tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet ved Avdeling for kriminalitetsforebygging.

Sekretariatet kan kontaktes på e-post: Straffereaksjonsutvalget@jd.dep.no.